NGUYỄN ĐỨC ÁNH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tổ 11, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại : Ngày hoạt động: 21/02/2014 (Đã hoạt động 1 năm)
Tên giám đốc : Nuyễn Đức Ánh