DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÌNH LANH ĐIỆN BIÊN
DNTN TM&XD TÌNH LANH ĐIỆN BIÊN
541

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÌNH LANH ĐIỆN BIÊN

DNTN TM&XD TÌNH LANH ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ : Số nhà 61, Khối Tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại : 0919 353116
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÌNH LANH ĐIỆN BIÊN

DNTN TM&XD TÌNH LANH ĐIỆN BIÊN
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số nhà 61, Khối Tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại : 0919 353116
Ngày cấp : 13/02/2014
Tên giám đốc : Bùi Thị Lanh