DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI SƠN NHUNG ĐIỆN BIÊN
DNTN THƯƠNG MẠI SƠN NHUNG ĐIỆN BIÊN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI SƠN NHUNG ĐIỆN BIÊN

DNTN THƯƠNG MẠI SƠN NHUNG ĐIỆN BIÊN
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tổ dân phố 13, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại : 0983 978447
Ngày cấp : 20/02/2014
Tên giám đốc : Nguyễn Hải Nhung