CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÍNH HOA ĐIỆN BIÊN
CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TÍNH HOA ĐIỆN BIÊN
544

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÍNH HOA ĐIỆN BIÊN

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TÍNH HOA ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ : Tổ dân phố 9, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại : 0230 3865304 0983
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÍNH HOA ĐIỆN BIÊN

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TÍNH HOA ĐIỆN BIÊN
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tổ dân phố 9, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại : 0230 3865304 0983
Ngày cấp : 14/02/2014
Tên giám đốc : Nguyễn Văn Tính