4901

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nà Lơi

NALOI HYDRO POWER JOINT- STOCKS COMPANY
Địa chỉ : Km72, Đường 279, Xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại : 0230.3810339
Fax : 0230.3810334
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM
Doanh nghiệp số cùng lĩnh vực đã quản trị
Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Lộc
Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nà Lơi

NALOI HYDRO POWER JOINT- STOCKS COMPANY
Lĩnh vực kinh doanh :
• Sản Phẩm Điện.,
Địa chỉ : Km72, Đường 279, Xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại : 0230.3810339
Fax : 0230.3810334
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Tên giám đốc : Giám đốc: Nguyễn Văn Minh