Hát Hạn Khuông
(dienbiennay) - Hát Hạn Khuông
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ
(dienbiennay) - Tượng đài được đặt trên đỉnh đồi D1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Đồi A1
(dienbiennay) - Đổi A1 nằm ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Hang Thẩm Báng
(dienbiennay) - Hang Thẩm Báng thuộc huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Đèo Pha Đin
(dienbiennay) - Đèo Pha Đin nằm trên đường từ Hà Nội lên Điện Biên, ở ranh giới giữa tỉnh Sơn La và Điện Biên.
Khu di tích chiến thắng Điện Biên Phủ
(dienbiennay) - Chiến trường Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Điện Biên, cách Thành phố Hà Nội khoảng 500km về phía tây
Tổng quan tỉnh Điện Biên
(dienbiennay) - Tổng quan tỉnh Điện Biên